Högfors Herrgård

Vi har i 2020 overtatt den forfallstruede herregården Högfors Herrgård i Sverige. Herregårdsanlegget har aner tilbake til 1600-tallet, men den nåværende hovedbygningen fra 1834 har tydlige gustaviansk pregede interiører, med uerstattelige bygningsmessige detaljer som nå vil bli reddet fra ytterligere forfall. Restaureringsprosessen ble påbegynt i sept 2020, og har først og fremst fokus på sikring, opprydding og kartlegging av det historiske anlegget som utgjorde kraftsenteret ved det store jernbruket Högfors bruk. Deler av bruket fra 1766 er i dag museum, og bruksherregården med sidebygninger, skyssstasjon, kapell, walled garden og historisk parkanlegg utvikles som et helhetlig museumsanlegg og kulturarena. Dette arbeidet blir en reise inn i en fascinerende kulturhistorie som er sjeldent godt dokumentert bla. gjennom flere hundre historiske fotografier. Vi har også påbegynt grundig dokumentasjon og fotografering av selve restaureringsprosessen – trolig blir dette begynnelsen på en ny bok…