Kulturhaven

I 2000 startet Jan byggingen av «Kulturhaven», et senter for vern av vår norske kulturarv og kulturformidling. Eiendommen består av tidligere rivningstruede bygninger fra perioden 1690-1850. Stedet er også blitt et yndet fotoobjekt for såvel interiørfotografering som film- og TVopptak.