Kulturparken Nor

Kulturparken Nor er et senter for kulturformidling innen områdene bygningsvern og historie, samt konserter, utstillinger og ulike sanselige opplevelser. Anlegget består av Nor Herregaard bygget i 1859, med mange unike interiører, deler av stasjonsanlegget ved Arnebergstasjon er flyttet og gjennoppført her, samt parkanlegg under oppbygging og sidebygninger.

I sommerhalvåret presenterer Kulturparken Nor også større utendørs konserter med kjente artister fra både inn og utland. Kulturparken Nor tar gjerne imot større eller mindre grupper for omvisning etter nærmere avtale.

Les mer om Kulturparken Nor her.