1986

Erfaringen er ikke spesielt positiv, men Jan etablerer et bredt kontakt-nett over hele landet som skal bli meget nyttig senere.  Sommeren 1986 flytter Jan tilbake til London.  Dette blir en tid hvor modellkarrierens inntekter brukes til å legge grunnlaget for kjøp av leilighet, etablering av produksjonsselskapet  Simple Jewel Company og pleie av sang og skuespiller-karrieren bl.a. gjennom et tett samarbeid mellom manageren, sanglæren, dramacoach og modell-byrået.

Jan blir en del av et kunstermiljø, hvor store internasjonale navn blir personlige venner og inspiratorer. For Jan blir dette en meget inspirerende periode, preget av personlig vekst, karrierebygging og kunstnerisk inspirasjon på mange plan. Blant annet følger han tett Ian Adams arbeide frem mot premieren på musicalen Phantom of the Opera i London. Denne perioden har bidratt til å legge grunnlaget for Jans omfattende kontaktnett i Londons teaterverden, og for Jans forståelse av og interesse for produsntens rolle.