1988

I mai gifter Jan seg, senere samme år debuterer han som medprogramleder for TV serien ”Artist Wall” på TV Norge.  Jan er også NRK’s moteekspert hos Toppen Bech og Brita Blomquist i FrokostTV.

Showconsepts produksjoner vokser jevnt både i omfang og antall.

1988