2000

De eldste delene av bygget er 300 år gammelt og totalt rundt 400 m2 stort.  Jan kjøper husmannsplassen Bentsrud-stua i Vestfold og starter demonteringen av den store tømmerbygningen.  I perioden frem til 2005 skal Kulturhaven vokse til å omfatte ett ti-talls rivningstruede bygg komplett med innendørs konsertsal og utendørs friluftsscene.  De nærmeste årene blir Kulturhaven et kraftsenter både for bygningsvern, interiørfotograferinger og konserter og kulturopplevelser på mange plan.  Høsten 2000 lanseres OFA som TVshow og medie-event.  Det produseres en omfattende Norges-turne i samarbeid med TVnorge og med Torhild Sivertsen på scenen hver kveld.  Media-oppmerksomheten er stor.