2009


Dette året inviterer også Jan den engelsk cabaret-artisten Barb Jungr til nok en vellykket Norges-turne.  Men året domineres av den forespørsel Jan har mottatt om overtagelse av prakteiendommen Nor Herregård som Jans oldefar bygget i 1859. Alternativt vil bygget bli kontorer.  Bygningsverneren Jan kan ikke stilletiende se på noe slikt.  Etter flere måneders forhandlinger overtar Jan bygget i desember 2009, gjennom etableringen av en egen stiftelse for å sikre varig vern av bygget.