2020

Året 2020 ble annerledesåret da Kulturhavens 20 års jubileum og microfestival måtte utsettes et helt år grunnet koronapandemien. Men 2020 ble også året da Jan kjøpte sin oldefars herregård i tillegg til en svensk herregård som bygningsvernsprosjekt. Samtidig benytter Jan koronapausen til forberedelse av nye bøker og forestillinger for 2021. I Kulturhaven er det uansett 20 års jubileum med mange hyggelige jubileumsreportasjer, fotoopptak og lovord om det nyrestaurerte kunstnerhjemmet.