Högfors Herrgård

Vi overtok i 2020 den forfallstruede herregården Högfors Herrgård i Sverige. Herregårdsanlegget har aner tilbake til 1600-tallet, men den nåværende hovedbygningen fra 1834 har tydlige gustaviansk pregede interiører, med uerstattelige bygningsmessige detaljer som vi nå har reddet fra ytterligere forfall. Restaureringsprosessen ble påbegynt i sept 2020, og hadde først og fremst fokus på sikring, opprydding og kartlegging av det historiske anlegget som utgjorde kraftsenteret ved det store jernbruket Högfors bruk. Deler av bruket fra 1766 er i dag museum, og bruksherregården med sidebygninger, skyssstasjon, kapell, walled garden og historisk parkanlegg. Vi prosjekterte i perioden 2020-2022 eiendommen som et helhetlig museumsanlegg og kulturarena. Dette arbeidet blir en reise inn i en fascinerende kulturhistorie som er sjeldent godt dokumentert bla. gjennom flere hundre historiske fotografier. Vi foretok grundig dokumentasjon og fotografering av selve restaureringsprosessen, og er veldig stolte over å ha reddet dette historiske anlegget fra å gå tapt.