Kulturhaven (2006)

omslag 2007

Boken forteller både om bygningenes historie, kampen for å bevare dem i den rivesultne Norge – men ikke minst om det eventyret som ble Kulturhaven. Boken er i dag en populær » pamflett » i bygningsvernskretser.