Bygningsvern

Vi overtok i september 2020 Högfors Herrgård som bygningsvernsprosjekt.

bygningsvernJan fotografert foran Skredbergo bygningen i Valdres som ble reddet fra rivning, flyttet og gjennoppført på Hestekampen i Valdres i 1995.

Jan Wilhelm Schüssler har i en årrekke aktivt demonstrert sitt sterke engasjement for norsk bygningsvern.
På denne måten har han bidratt til å redde et 30 talls historiske bygg fra rivedøden.
Norge er et bygningsvermessig u-land, og ligger i dag – utrolig nok – på rivetoppen i Europa.
Situasjonen er alvorlig for mange viktige historiske norske bygningsmiljøer, som er truet både av forfall eller også av rivning.

Som aktivist bidrar Jan Wilhelm til å rette søkelys på truede bygg, protestere på rivevedtak, samt å holde foredrag om sin kampsak.
Gjennom årene har Jan Wilhelm blant annet bidratt til å redde:

 • Villa Heia, Oslo
 • Vinje Gård,Telemark
 • Holtane Bruk, Telemark
 • Bentsrudstua, Vestfold
 • Deler av Aas Gaard, Vestfold
 • Skrebergostua, Valdres
 • Deler av Treholtgården, Gol
 • Nor Herregård, Kongsinger
 • Velocipedfabrikken, Kongsvinger
 • Deler av badehusbebyggelsen, Nordstrand i Oslo
 • Husmannsplassen Linde, Dalsland
 • Ballbogården, Vara
 • 60-tallsboligen, Hultet i Skåne
 • Högfors Herregård, Ørebro

I tillegg kommer en rekke mindre enkeltbygg, løer og uthus på mange ulike steder både i Norge, Sverige og England.

De mest markante resultatene av Jan Wilhelms aktivisme er samlet i Kulturhaven i Vestfold og i Kulturparken Nor i Hedmark.

Her kan du se info, foto samt klipp fra TV programmer og videoer om Högfors Herrgård, Kulturparken Nor og Kulturhaven:

Högfors Herrgård

Vi overtok i 2020 den forfallstruede herregården Högfors Herrgård i Sverige. Herregårdsanlegget har aner tilbake til 1600-tallet, men den nåværende hovedbygningen fra 1834 har tydlige gustaviansk pregede interiører, med uerstattelige bygningsmessige detaljer som vi nå har reddet fra ytterligere forfall. Restaureringsprosessen ble påbegynt i sept 2020, og hadde først og fremst fokus på sikring, opprydding og …

Kulturparken Nor

Hovedbygningen på Nor ble tegnet og bygget av arkitekt og byggmester Johan Heinrich Günther Schüssler i perioden 1858-1859 for trelasthandler og godseier Arne O. Lunderbye, les hele historien her.

Kulturhaven

I 2000 startet Jan byggingen av “Kulturhaven”, et senter for vern av vår norske kulturarv og kulturformidling. Eiendommen består av tidligere rivningstruede bygninger fra perioden 1690-1850. Stedet er også blitt et yndet fotoobjekt for såvel interiørfotografering som film- og TVopptak.

Et par eksempler på Jan Willhelms engasjement gjennom mer en 30år: